Informationsmøde om genudbud af Byg og Miljø

KOMBIT inviterer til informationsmøde for interesserede leverandører omkring det kommende genudbud af Byg og Miljø-løsningen.

Tid: 

1. juni 2016 - 11:00 til 13:00

Sted: 

KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S

Målgruppe: 

Interesserede leverandører

Relateret til:

Tilmelding: 

Tilmelding senest d. 24. maj 2016. Der kan tilmeldes max to deltagere pr. leverandør.

KOMBIT inviterer til informationsmøde for interesserede leverandører omkring det kommende genudbud af Byg og Miljø-løsningen.

Byg og Miljø er en webbaseret it-løsning, som gør det muligt for borgere og virksomheder at søge om bygge- og miljøtilladelser digitalt. Læs mere om Byg og Miljø.

Med informationsmødet ønsker vi at give interesserede leverandører et indblik i Byg og Miljø-løsningen samt den kommende genudbudsproces. Læs mere om genudbuddet af Byg og Miljø.

Program og dagsorden

På informationsmødet vil KOMBIT præsentere Byg og Miljø-løsningen og redegøre nærmere for de tre dele, som Byg og Miljø indeholder – herunder samarbejdet med Miljøstyrelsen. Vi vil fortælle om den kommunale tilslutningsproces og informere om de videreudviklingstiltag, som pt. er i gangsat. Ydermere vil den kommende driftskontrakt blive skitseret. 

  1. Velkomst v/ leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz
  2. Overordnet status for Byg og Miljø v/ projektleder Pernille Østerbye
  3. Baggrund for genudbuddet v/ projektleder Pernille Østerbye
  4. Den kommende løsning v/ projektleder Pernille Østerbye
  5. Krav til drift v/ Service Management konsulent Frank Stjerne
  6. Orientering om den kommende udbudsproces og teknisk dialog v/ leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, men der kan være spørgsmål, som ikke kan besvares grundet det forestående udbud.

Tid, sted og tilmelding

Mødet afholdes onsdag d. 1. juni 2016 kl. 11:00-13:00 hos KOMBIT, Halfdansgade 8, 2300 København S.

Der kan maksimalt tilmeldes to deltagere pr. leverandør. Tilmelding foregår via dette link. Tilmeldingsfristen er d. 24. maj 2016.

Materiale

KOMBIT vil løbende orientere om genudbuddet på kombit.dk. På hjemmesiden vil du også efterfølgende kunne finde et referat af det afholdte møde og en oversigt over spørgsmål og svar fra mødet.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Pernille Østerbye på POP@kombit.dk eller leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på NKO@kombit.dk.