Informationsmøde for leverandører

Interesserede leverandører inviteres til informationsmøde om det kommende udbud af rammeaftalen for test management-området

Tid: 

28. marts 2017 - 9:00 til 11:00

Sted: 

Halfdansgade 8, stuen, Vadehavet

Målgruppe: 

Leverandører

Tilmelding: 

Der kan tilmeldes to deltagere pr. virksomhed.

Tilmelding sker ved at sende mail til Eyð Joensen (ejo@kombit.dk)

KOMBIT arbejder for at sikre et bredt udvalg af effektive og innovative løsninger til gavn for den kommunale opgaveløsning. I forlængelse heraf har KOMBIT bl.a. igangsat en række projekter vedrørende indkøb og udvikling af nye it-løsninger, der stilles til rådighed for landets kommuner, og hvor KOMBIT fungerer som indkøbscentral. I forbindelse med dette arbejde har KOMBIT behov for konsulentbistand inden for området test management.

Delaftaler under KOMBITs nuværende rammeaftale om test management konsulentydelser udløber i 2017, og interesserede leverandører inviteres derfor til informationsmøde om det kommende udbud af rammeaftalen.

Mange af KOMBITs projekter befinder sig et andet sted end ved indgåelsen af den nuværende rammeaftale, og behovet for konsulentydelser har derfor også ændret sig. Nuværende rammeaftale (delaftale 9) bliver derfor genudbudt i samme form, men er revideret således at den passer med KOMBITs fremtidige behov for specialiseret konsulentbistand.

Praktisk

På informationsmødet vil KOMBIT gennemgå udformningen af kommende rammeaftale vedr. konsulentydelser samt gennemgå udbudsprocessen og den forventede tidsplan.

På mødes vil KOMBIT byde på let morgenmad, kaffe, te og vand.

Der kan tilmeldes to person pr. virksomhed.

Spørgsmål vedr. informationsmødet kan stilles til Ulrik S Larsen (usl@kombit.dk)

 

Kontakt

konsulent / leverandørstyring
7268 8116