Informationsmøde i Aarhus om Ydelsesrefusions anvendelse af ØiR

KOMBIT afholder informationsmøde, målrettet kontaktpersoner for Ydelsesrefusion, med fokus på snitfladen til kommunens økonomisystem via ØiR

Tid: 

27. november 2017 - 9:00 til 12:00

Sted: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

 

Der vil være kaffe og croissant fra kl. 08:30 og frokostsandwich til at tage med hjem eller spise på stedet efter mødet.

Målgruppe: 

Mødet er målrettet projektledere og kontaktpersoner for Ydelsesrefusion

Tilmelding: 

Tilmelding via dette link senest den 14. november kl. 12:00. Hver kommune må tilmelde op til to personer.

Mødets formål og indhold

I forbindelse med Ydelsesrefusions snarlige ibrugtagning, afholder KOMBIT informationsmøde med fokus på snitfladen til kommunens økonomisystem via ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen).

Mødet afholdes sammen med KDI (Kommunernes Data og Infrastruktur i KOMBIT) og Ydelsesrefusion.

Formålet er at:

  • Give kommunerne indsigt i, hvad ØiR går ud på
  • Få gennemgået KIGO-opgaver, der omhandler opsætning af kontoplanen og gennemførelse af test mellem Ydelsesrefusion og kommunens økonomisystem
  • Få gennemgået løsning af opsætning af kontoplaner i økonomisystemet for henholdsvis KMD Opus og Fujitsu Prisme ERP

Leverandørerne vil vise, hvordan deres økonomisystemer understøtter ØiR-snitfladerne, og hvordan kommunerne kan lave opsætning af omsætningstabellerne.

EG kan desværre ikke deltage, men afholder i stedet noget tilsvarende i egen ejerkreds, hvor KOMBIT deltager. EG-kommuner er dog meget velkomne til at deltage på KOMBITs møde.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
7268 8128