Hvordan lykkes du i dine styregrupper?

Kurset introducerer til styregruppearbejdet i forbindelse med digitaliseringsprojekter i en kommune.

Tid: 

20. marts 2019 - 9:30 til 16:00

Sted: 

KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Målgruppe: 

Nuværende og potentielle styregruppemedlemmer i kommuner.

Tilmelding: 

Dette kursus er udsolgt. Der er oprettet et ekstrakursus den 12. juni. Læs mere her.

Styregruppearbejde er en vigtig ledelseskompetence, da du medvirker til at skabe forandringer via projekter. Dårligt styregruppearbejde kan påvirke hele forretningen, hvis projekterne ikke lykkes. Det er ofte meget krævende at være en del af en styregruppe i en kommune, hvor de primære opgaver er driftsopgaver.

Kurset giver nuværende og potentielle styregruppemedlemmer en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for at påtage sig det overordnede ansvar for digitaliseringsprojekterne. Med udgangspunkt i best practice og med øje for det politiske ”spil” fokuseres der på styregruppens rolle og ansvar igennem et typisk projektforløb. Der gives også indblik i de kompetencer, der er vigtige at have og mestre for at lykkes som styregruppemedlem.

KL afholder temadagen i samarbejde med Peak Consulting Group. Underviseren er Henrik Timm, Consulting Director. Projektdirektør Peter Lykke Egelund fra KOMBIT deltager som special guest star med et oplæg om, hvorfor styregrupper er vigtige, og hvad man kan forvente af en styregruppe.

Kurset giver dig grundlæggende forståelse for styregruppearbejdet, ansvaret og forventninger. Herunder de udfordringer og faldgruber der kan forhindre at projekter leverer de ønskede gevinster inden for de aftalte rammer.

Kurset afholdes som et 1-dages intensivt kursus kl. 9.30-16.00. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.