FBS årsmøde 2020

Årsmødet for FBS bliver i år afholdt den 15. april 2020 i Sønderborg.

Tid: 

15. april 2020 (Hele dagen)

Sted: 

Hotel Alsik
Nørre Havnegade 21-25
6400 Sønderborg

Målgruppe: 

Beslutningstagere fra folkebiblioteker, PLC-biblioteker og FFU/GAEB-biblioteker. Der kan tilmeldes én repræsentant for hvert område, således at kommuner kan tilmelde to deltagere og FFU/GAEB-biblioteker én deltager.

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske via dette link senest mandag den 30. marts 2020.

Styregruppen for FBS og Bibliotekernes Data og It inviterer beslutningstagere fra alle tilsluttede kommuner og FFU-biblioteker til årsmøde i Sønderborg, onsdag den 15. april 2020.

Som følge af den ny struktur på biblioteksområdet er mødet i år opdelt i to sektioner, hvor formiddagsprogrammet er forbeholdt deltagere tilsluttet Fællesskabet FBS, mens eftermiddagsprogrammet er for deltagere tilsluttet FBI - Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Det forløbige program

Nedenfor ses det foreløbige program for dagen. Som nævnt er programmet før frokost forbeholdt deltagere tilsluttet FBS, mens programmet efter frokost også er relevant for deltagere tilsluttet FBI.

9:30-10:30

Ankomst og formiddagskaffe

10:30 – 11:00

Velkomst og beretning for FBS v/ Steffen Nissen, afgående formand for Fællesskabet FBS

11:00 – 12:00

Status på FBS v/ Jesper Munch Jespersen, projektleder

12:00 – 13:00

Frokost

13:00 - 13:30

Fremtiden med FBI og FBS v/ Laila Kildesgaard, formand for styregruppen

13:30 – 14:30

Governance og økonomi på FBI v/ Jesper Munch Jespersen, projektleder

14:30 – 15:00

Pause

15:00 – 16:15

Debat ved bordene, emne tilgår

16:15 – 16:30 

Opsamling og tak for i dag v/ Jesper Munch Jespersen, projektleder 

Der tages forbehold for ændringer i programmet og opfordres til, at I følger med på siden her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
3334 9442