FAQ for Organisation

Her finder du en oversigt over ofte stillede spørgsmål om Støttesystemet Organisation.
Hvad er formålet med Organisation?

Støttesystemet Organisation er en del af Rammearkitekturen og udstiller alle kommunens organisatoriske data. I første omgang indeholder Organisation kun organisationsdata til brug for de fælleskommunale fagsystemer Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA). Kombineret med informationer fra Klassifikation vil det være muligt at opmærke, hvor i kommunen en opgave er placeret.

En kommune kan være organiseret hierarkisk og kan samtidig have projektorganisationer og andre tværgående grupperinger. Typisk anvender en kommune flere organisationssystemer, der hver beskriver aspekter af den samlede organisation. Det er på baggrund af disse organisationsdata, at kommunens arbejdsgangunderstøttende it-systemer (herunder fagsystemer, lønsystemer, økonomisystemer mv.) opererer.

Et fælles støttesystem til Organisation skal sikre, at den autoritative beskrivelse af organisationen og dens aspekter altid findes ét sted, samt at snitfladen til organisationsdata er tilgængelig og veldefineret.

Organisation er et Støttesystem, der opbevarer og vedligeholder kommunens organisationssystemer til brug for kommunens øvrige it-systemer.

Løsningen kan indgå som autoritativ kilde for organisationssystemer eller udstille organisationssystemer på vegne af en anden autoritativ kilde.

Hvad er det smarte ved at anvende Organisation?

Støttesystemet Organisation gør det på sigt muligt, at kommunens forvaltning af organisationer kan flyttes fra de enkelte it-systemer ned i ét fælles it-system. Dette muliggør også, at data vedligeholdes ét og kun ét sted, og efterfølgende kan distribueres til andre it-systemer. Hermed reduceres vedligeholdelsesopgaven og tilsvarende risikoen for data-redundans. Dette forudsætter dog, at kommunen bl.a. indarbejder integrationsvilkårene i udbud og genudbud af it-systemer – læs mere herom i spørgsmålene ”Kan kommunen vedligeholde lokale organisationssystemer i Organisation?” og ”Hvordan integrerer man til Støttesystemet Organisation?”.

Der er tale om et fleksibelt system, der kan være autoritativ kilde eller som kan opbevare organisationssystemer fra andre autoritative kilder og udstille disse i kommunens it-systemer. Det vil sige, at Støttesystemet Organisation er i stand til at integrere til andre systemer, der indeholder organisationssystemer.

Hvad indeholder Organisation fra start?

Støttesystemet Organisation indeholder ikke data fra start. Det er den enkelte kommunes ansvar at inddatere organisationssystemer i Støttesystemet, som er en forudsætning for KSD, KY og SAPA

Hvordan hænger Organisation sammen med Adgangsstyring?

Der henvises til svaret ”Hvordan er sammenhængen mellem Organisation og Adgangsstyring?” under FAQ for Adgangsstyring.

Kan kommunen vedligeholde lokale organisationssystemer i Organisation?

I første omgang indeholder støttesystemet Organisation kun de organisationer, som er relevante i forhold til KY, KSD og SAPA. Når disse er succesfuldt implementeret vil det være muligt at udvide Organisation til også at indeholde organisationer, som vedrører den øvrige systemfortefølje.

Det er muligt at vedligeholde lokale organisationssystemer i andre systemer, som så integrerer til støttesystemet Organisation. Derved opnår man, at Støttesystemet Organisation bliver det sted, hvor man får det samlede overblik over kommunens organisationssystemer.

Er Organisation altid autoritativ kilde for organisationssystemer?

Støttesystemet Organisation kan fungere som autoritativ kilde for organisationssystemer, men Organisation kan også indeholde en kopi af  organisationssystemer fra andre Systemer. I den situation, hvor der blot er lagt en kopi over i Støttesystemet Organsation, er det ikke autoritativ kilde. Det er derfor muligt for den enkelte kommune at have en lokal implementering af Organisation, som Støttesystemet Organisation så integrerer med.

Hvordan er sammenhængen mellem Organisation og lokale systemer til opbevaring af organisationsdata?

Støttesystemet Organisation er i stand til at indgå i et systemlandskab, hvor den enkelte kommune har lokale implementeringer af systemer, der håndterer organisationsdata. Et sådant lokalt system kunne f.eks. være APOS2, kommunens AD, KMD OPUS, SD løn eller et andet system til håndtering af organisationsdata.

I forhold til lokale systemer, der håndterer organisationsdata, stiller Støttesystemet Organisation snitflader til rådighed, som gør det muligt at integrere til Støttesystemet Organisation. Dette betyder, at Støttesystemet Organisation bliver i stand til at give et samlet overblik over kommunens organisationssystemer.

Det er altså både muligt at vedligeholde organisationssystemer direkte i Støttesystemet Organisations brugergrænseflade og samtidig have integration til lokale systemer, der opbevarer organisationsdata.

Hvordan vedligeholder man organisationssystemer i Organisation?

Støttesystemet Organisation bliver leveret med en brugergrænseflade, hvor man kan vedligeholde de organisationssystemer, som Støttesystemet Organisation er autoritativ kilde for. Der leveres desuden services, som fagsystemer kan benytte til opdatering af organisationssystemer, som Støttesystemet Organisation ikke er autoritativ kilde for.

Hvis Støttesystemet Organisation ikke er autoritativ kilde for et organisationssystem, kan man ikke opdatere dette rganisationssystem via Støttesystemets brugergrænseflade. Dette kan udelukkende gøres igennem de udstillede snitflader.

Støttesystemet Organisation er desuden i stand til at lytte på opdateringer via den Fælleskommunale Beskedfordeler. Det er altså muligt at lade Støttesystemet Organisation opdatere via Beskedfordeler i de situationer, hvor Støttesystemet ikke selv er autoritativ kilde for organisationssystemet, der opdateres

Hvordan integrerer man til Støttesystemet Organisation?

Støttesystemet Organisation kan på sigt indgå i det kommunale systemlandskab. Vilkår for integration til Støttesystemet Organisation er beskrevet her.

Organisation vil udstille snitflader, så der kan integreres med fagsystemerne. Organisation er i stand til at afsende og modtage beskeder via støttesystemet Beskedfordeler.

Hvornår kan man anvende Støttesystemet Organisation?

Støttesystemet Organisation skal i første omgang benyttes til at håndtere organisationssystemer for monopolbrudsprojekterne KY (Kommunernes Ydelsessystem), KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) og SAPA (Sagsoverblik/Partskontakt). Når disse systemer er taget i fuld drift (ultimo 2017), vil det være muligt at benytte Støttesystemet Organisation fra andre kommunale systemer.

Hvilke forudsætninger skal være på plads, før man kan anvende Støttesystemet Organisation?

KOMBIT har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet et opgaveoverblik, som i første omgang beskriver hvilke aktiviteter den enkelte kommune skal have gennemført for at kunne ibrugtage Støttesystemet Organisation til monopolbrudsprojekterne. Dette opgaveoverblik kan findes her, og opdateres løbende.

Kan samme KLE-nummer referere til flere organisatoriske enheder i Organisation?

Ja, der er ingen begrænsning på, hvor mange organisatoriske enheder et KLE-nummer kan knyttes til.