FAQ om Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata

Her kan du læse spørgsmål og svar i forbindelse med idékonkurrencen om Synlige kommunale Sundheds- og Ældredata.
Er det muligt at få dokumentation af de to ønskede datakilder, således vi kan se leveranceformatet og eventuelle tabeller og kolonner?


Det er en del af opgaven med piloten at fremskaffe de nødvendige leveranceformater og tabeller/kolonner.

Det angives at "...Danmarks Statistik (er) en aftager fra piloten", så skal der afleveres til Danmarks Statistik?


Selve piloten skal ikke aflevere til Danmarks Statistik, men det skal den endelige løsning kunne.

Såfremt man vinder konkurrencen, og derfor skal udvikle piloten, vil man så stadig have mulighed for at kunne indsende tilbud på selve udbuddet?


Ja, det er muligt.

Under punktet "Portaladgang" står der, at det skal være ”…muligt at få webadgang til at kunne analysere data samt at uploade egen data, som kan indgå i analyser” samt ” …at tilgå en servicesnitflade for at få udført analyser." Hvad menes der helt konkret med dette?


Med portaladgang menes, at den enkelte kommune via en webløsning kan:

  • Tilgå data fra løsningen
  • Uploade egne data, som kan kobles med data i løsningen
  • På baggrund af ovenstående skal det være muligt at foretage analyser til eget brug.

 

På side 5 af POC er angivet, at ”slutbrugeren skal kunne opsætte lokale rapporter på basis af den fælles kube, hvor det er muligt at få data opdelt på en række baggrundsfaktorer eksempelvis årstal, køn, alder og geografi ved brug af filtre.” På side 11 af POC står derimod, at en ”kommunal sundhedsfaglig leder/kvalitetskonsulent skal kunne sammensætte egne tabeller, kuber og oversigter”. Er dette to udlægninger af samme brugers behov? Hvis ja, hvilket af de to behov gør sig så gældende? Der er stor forskel på at kunne ændre i filtre og at kunne sammensætte egne tabeller og kuber.


Med egne tabeller og kuber (s. 11) menes egentligt det samme som på s. 5, nemlig at brugeren kan designe lokale rapporter med filtre. Det er ikke meningen, at den enkelte kan sammensætte egne tabeller og kuber (det vil kræve særlig dataviden).

Der er fokus på, at alle kommuner skal være med, førend man vil gå videre med projektet. Kunne man forestille sig, at der på sigt ville blive ”knopskydninger” af applikationen, hvor en gruppe af kommuner går sammen om at tilkøbe en udvidelse af løsningen, således disse kommuner får flere muligheder for at benchmarke internt mellem sig? Eller vil det generelt være som i FLIS, hvor alle løsninger laves for, og betales af, samtlige kommuner?


Det har KOMBIT ikke taget stilling til endnu.

Er det muligt at se det vindende projektforslag?

Ja, du kan se Mjølner Informatics projektforslag her.