DAR - Netværksmøde (Østdanmark)

Netværksmøde for kommunale projektejere og projektledere for implementeringen af DAR 1.0

Tid: 

27. februar 2018 - 9:30 til 15:30

Sted: 

Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

Målgruppe: 

Netværksdagene er forbeholdt de kommunale projektejere og projektledere for implementeringen af DAR 1.0.

Tilmelding: 

Invitationer er sendt direkte til projektejere og projektledere for implementeringen af DAR 1.0

Tiden nærmer sig, hvor DAR 1.0 skal sættes i drift i alle landets kommuner.

KOMBIT har derfor den glæde at kunne indbyde projektejere og projektledere for implementeringen af DAR 1.0 til at deltage ved et netværksmøde.

Netværksmøderne skal være med til at sikre, at I får den nødvendige viden om de organisatoriske og opgavemæssige aspekter, som følger med implementeringen af det nye DAR 1.0. 

I forbindelse med at DAR-medarbejderne får nye og flere opgaver, vil nogle opgaver blive flyttet fra borgerservice til Teknik- og Miljø. Kommunen skal forholde sig til, hvordan denne omstrukturering håndteres bedst muligt.

På netværksmøderne får I desuden et overblik over den implementering, I skal igennem, for at være klar til at kunne ibrugtage DAR 1.0 den 7. maj 2018.