Contract Management på it-området - et spadestik dybere (Netværksarrangement, Kolding)

Videncentret afholder netværksarrangement for kommuner med fokus på kontraktstyring i praksis.

Tid: 

10. oktober 2017 - 8:30 til 15:30

Sted: 

Comwell Kolding

Skovbrynet 1

6000 Kolding

 

Et tilsvarende arrangement afholdes i Glostrup 11. oktober.

Målgruppe: 

Arrangementet er åbent for alle kommunale medarbejdere, der har kontrakt- og/eller indkøbsansvar på it-området, eller som har en faglig interesse for it-kontraktstyring.

Tilmelding: 

Læs det detaljerede program og tilmeld dig her: http://www.conferencemanager.dk/videncenter-contractmanagement-kolding.

Frist for tilmelding er torsdag 5. oktober.

KOMBIT Videncenter inviterer til nyt netværksarrangement om Contract Management. Denne gang går vi et spadestik dybere end ved arrangementerne i april og bliver endnu mere praksisnære.

Vi sætter fokus på organisatorisk modenhed i forhold til implementering af Contract Management, hvilke punkter og håndtag, der kan kontraktstyres med og de gevinster, der er at opnå. I workshops kan du arbejde med eksempler fra din hverdag og dele erfaringer med dine kommunale kolleger. Kom og bliv inspireret og få konkrete råd til, hvordan du og din kommune kan arbejde videre med kontraktstyring.

Program

08.30              Morgenmad og registrering

09.00              Velkomst og program
                       v/ KOMBIT Videncenter

09.30              Implementering og forankring af Contract Management
                       i organisationen
                      
v/ manager Rasmus Tønnies, Rambøll Management Consulting
                       Hvad er Contract Management?
                      
Hvilke punkter skal vi kontraktstyre
                       efter og hvordan kommer vi i gang med implementering af
                       kontraktstyring i organisationen og sikrer ledelsesmæssig 
                       opbakning, herunder tildeling af ressourcer?

10.30              Kort pause

10.45              Roller, ansvar og muligheder med kontraktstyring
                      
v/ kontraktstyringschef Gudrun Klint og konsulent
                       Anders Lisby Madsen, SKI A/S
                       Hvilke håndtag kan vi trække i for at opnå optimal kontraktstyring
                       og hvad kan SKI hjælpe med?
                       Hør om roller og forventningsafstemning i forhold til
                       ramme- og leveringsaftaler og hvor andre har opnået gevinster
                       ved aktiv kontraktstyring.

11.45              Frokost

12.30              Effektiv kontraktstyring – hvordan vi kommer i gang med det,
                       som giver størst værdi
                      
v/ chefkonsulent Jens Munk Poulsen og partner Lars Rasmussen,
                       A-2. 
                       Sammen med dine kolleger får du sat ord på, hvad der gør
                       kontraktstyring effektiv og succesfuld. A-2 præsenterer en
                       kundecase, som giver et eksempel på, hvordan man i praksis
                       kan komme i gang med en målrettet kontraktstyring.

                      Workshop (del 1)
                     
Du får sat de væsentligste succeskriterier for en effektiv
                      kontraktstyring ind i en overskuelig styringsramme
                      og vurderer egen modenhed for disse.
Sammen ser vi
                      på handlinger og tiltag, som kan være med til at øge
                      effekten af kommunens kontraktstyring.

14.00              Kaffe og kage

14.15              Workshop (del 2)
                      
Vi arbejder videre, hvor vi slap i workshop del 1.

15.15              Tak og på gensyn

15.30              Kom godt hjem

Pris

Deltagelse i arrangementet er gratis. Ved afmelding senere end 6. oktober eller udeblivelse fra arrangementet opkræves et gebyr på 500 kr.

 

Kontakt

Konsulent / Projektkoordinator
3268 0483