Brugervenlighed

Læs mere om hvordan SAPA bliver en brugervenlig løsning.
1) Hvad har KOMBIT og Netcompany gjort for at gøre SAPA til en brugervenlig løsning?

SAPA er blevet udviklet i en iterativ proces, som løbende har givet mulighed for at forbedre og finpudse løsningens funktionalitet ift. brugervenlighed.

Et kommunalt brugerpanel har deltaget i arbejdet og været med til en række brugervenlighedstest. Disse tests er blevet gennemført på forskellige tidspunkter i udviklingsforløbet, og brugerpanelets tilbagemeldinger har været positive.

Endvidere har KOMBIT og Netcompany samarbejdet med en ekstern ekspert i brugervenlighed, som løbende har lavet review af SAPA ift. gængse standarder for brugervenlighed.

2) Stiller kravspecifikationen specifikke krav til brugergrænsefladen så som personlig opsætning, genvejstaster, mouse-overs, pop-ups, svartider, genkendelig struktur, osv.?

Ja, KOMBIT har stillet en række krav til brugervenlighed i kravspecifikationen, som tilsammen skal sikre, at SAPA fremstår med en intuitiv, ensartet og sammenhængende brugergrænseflade. Dertil kommer, at der er stillet krav om gennemførsel af en række brugervenlighedstests, som skal sikre brugergrænsefladens anvendelighed.

Du kan læse de specifikke krav til brugervenlighed i kravspecifikationens afsnit 5.4. Kravspecifikationen findes i SAPAs dokumentbibliotek.

De forskellige brugervenlighedstest er blevet gennemført i samarbejde med et kommunalt brugerpanel, som har deltaget i udviklingsarbejdet. Tilbagemeldingerne fra brugerpanelet har været positive.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110