Advis

Få svar på dine spørgsmål om adviser i SAPA.
1) Hvordan får man adviser via SAPA?

I SAPA Advis vises de adviser, som er dannet, ud fra de advisgrupper, som jeres SAPA-administrator har sat op i SAPA Advis Administration.

2) Kan jeg få sags- og ydelsesadvisering i SAPA Advis?

Det er muligt at modtage advisering, når en sag eller ydelse starter eller stopper. Hændelserne baseres på statusskift: Tværfaglig status ’Opstået’ og Tværfaglig status ’Afsluttet’ for sager og status ’Aktiv’ eller ’Passiv’ for bevillinger.

3) Er det muligt kun at modtage advis på sager vedrørende personer inden for en bestemt aldersgruppe?

Ja, det angives med et aldersspænd i advisgruppen.

4) Er det muligt at behandle flere adviser på en gang?

Ja, adviser kan massebehandles i SAPA Advis.

5) Kan jeg i SAPA Advis modtage adviser om CPR-hændelser?

Ja. Du kan i SAPA Advis i dag modtage adviser om mere end 40 forskellige CPR-hændelser for personer, ægtefælle, sekundær part eller andre på adressen. Der er tale om hændelser som dødsfald, flytning, forhold vedr. parter, forældre/børn, statsborgerskab, ændring af person, ændring af cpr-nummer og øvrige folkeregisterhændelser. Den fulde liste af hændelser fremgår af ’SAPAs basisoplysninger’ i SAPA’s dokumentbibliotek.

6) Kan der oprettes advis, hvis der ingen sag er?

Ja, det vil være muligt at oprette et generelt advis. Blandt andet til sundhedsplejen ved fødsel, da barnet af gode grunde ikke har en aktiv sag.

7) Hvordan modtager vi adviser fra et andet fagsystem, når vi ikke længere har KMD Sag Advis til at danne dem?

Adviser kan modtages og behandles i SAPA Advis, som modtager beskeder fra Beskedfordeler. Kommunen kan opsætte adviser på samme måde som i KMD Sag i dag. Det vil ske ud fra de systemer, som kommunen har indgået aftale om skal aflevere data til sags-, dokument- og ydelsesindekserne samt adviser baseret på beskeder om folkeregisterhændelser, hændelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og senere sygehushændelser. De sagshændelser, det p.t. er muligt at modtage adviser om, er, når en sag er opstået eller afsluttet eller en bevilling (ydelse) bliver aktiv eller inaktiv.

8) Hvor skal man opsætte advisering?

Advisering i SAPA opsættes i SAPA Advis Administration.

9) Vil man fremover kunne modtage sygehusadviser i SAPA og hvis ja fra hvornår?

Ja, i SAPA vil man på sigt kunne modtage adviser ifm. indlæggelser og udskrivninger fra sygehuse i Danmark. SAPA og infrastrukturen er forberedt til dette, men det kræver, at EOJ-leverandøren omlægger til Beskedfordeler. Læs mere her.

10) Bliver det fortsat muligt at få de indkomstadviser, vi har i dag i KMD Sag?

Det bliver ikke muligt at få indkomstadviser i SAPA. De kommuner, som får eIndkomstadvisering i KMD Sag, fx på kontanthjælpssager, vil fremover få denne oplysning i KY. De kommuner, som i dag får eIndkomstadvisering på deres boliglånssager, skal fremover finde en anden måde at få denne oplysning på, fx ved opslag i indkomstregisteret.

11) Hvordan bliver fordelingen af adviser til modtagere?

Advismodulet kan sættes op til at fordele adviser til såvel enkeltbrugere som fagområder/hele afdelinger/grupper, så en afdeling/gruppe af medarbejdere kan modtage adviser fx på udvalgte KLE numre.

Opsætningen foretages lokalt i den enkelte kommune og kan dermed tilpasses kommunens arbejdsprocesser.

12) Hvordan får vi systemadviser, de adviser, som dannes i KMD fagsystemerne og udsøges i KMD Sag?

Der kommer ikke systemadviser i SAPA. De eneste sags- og ydelsesadviser, som kommer i SAPA, er start/stop af sag og ydelse.

13) Er det muligt at modtage adviser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i SAPA?

Ja. Du kan i SAPA Advis i dag modtage adviser om 4 forskellige Arbejdsskadehændelser for en person. Du kan i SAPA Advis blive adviseret, når en arbejdsskadesag er opstået eller afgjort, eller når en attest er afsendt eller modtaget.

De konkrete adviser fremgår af dokumentet ’SAPAs basisoplysninger’ i SAPA’s dokumentbibliotek.

14) I KMD Sag kunne UDK advisere kommunerne via et tværgående manuelt advis - hvordan skal der udveksles oplysninger fremover?

I første omgang sker dette via Digital Post eller evt. via Sikker Mail. Det er under afklaring, om tværgående advisering  skal være mulig i SAPA.

15) Hvad vil ibrugtagningen af KSD og KY betyde for behovet for SAPA Advis?

KSD og KY henter alle nødvendige oplysninger til sagsbehandlingen.
Hvis dele af sagsbehandlingen for en KSD- eller KY-sag sker i kommunens ESDH-system, dvs. uden for hhv. KSD og KY, kan kommunens sagsbehandlere modtage adviseringen på disse sager i SAPA Advis. Det kunne f.eks. være relevant for klagesager eller præcedenssager. Det er relevant for brugere af KSD og KY at få advisering i SAPA om arbejdsskadehændelser, ligesom det er relevant for brugere af KSD at få advisering i SAPA om sygehusophold.

16) Hvor tit dannes der adviser i SAPA?

CPR-hændelser og Arbejdsskadehændelser sendes til SAPA én gang i døgnet.
Sags- og ydelseshændelser sendes generelt til SAPA umiddelbart efter, at det afleverende system opdaterer indekserne, dvs. når sagsbehandleren gemmer en sag/ydelse.
Sygehushændelser forventes vist som adviser i SAPA få minutter efter, at de opstår i EOJ-systemet på sygehuset.

 

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110