Virksomhedsrettede miljøansøgninger i Byg og Miljø

Læs mere om Miljøudvidelsen der omfatter virksomhedsrettede miljøansøgninger vedrørende miljøgodkendelser.

Byg og Miljø indeholder både borgerrettede miljøansøgninger, men også virksomhedsrettede miljøansøgn­inger og -anmeldelser vedrørende miljøgodkendelser.

Den såkaldte Miljøudvidelse i Byg og Miljø henvender sig til de godkendelsespligtige virksomheder og maskinværksteder. Miljøudvidelsen gør det muligt for virksomhederne at ansøge digitalt om miljøgodkendelse eller anmelde sig til myndighederne. Gennem Byg og Miljø skal virksomhederne fra 1. januar 2016 indsende deres miljøansøgning/anmeldelse, ansøgning om en spildevandstilladelse og anmelde en evt. VVM-screening.

Læs Miljøstyrelsens brev til kommunerne om de nye regler og ordning vedr. Miljøudvidelsen.

Aktivitetstyper

Følgende aktivitetstyper er indeholdt i Miljøudvidelsen:

  • Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed
  • Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
  • Tilslutning af industrispildevand til kloak
  • Miljøanmeldelse af maskinværksted
  • VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Intuitiv guide

Udover den nye funktionalitet tilbydes en trin for trin guide til, hvordan man udfylder sin ansøgning/anmeldelse, herunder hvordan man vælger sin hoved- og biaktivitet (listepunkt). Det er særligt vigtigt, at virksomheden kender sin hoved- og biaktivitet og dermed sine listepunkter, inden virksomheden udfylder ansøgningen i Byg og Miljø, for dermed at kunne målrette ansøgningen. Ellers risikerer virksomheden at skulle gøre sit arbejde med ansøgningen om. Virksomheder skal også fra start være klar over, om de er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen. Er virksomheden i tvivl, så kontakt den relevante myndighed.

På baggrund af virksomhedens oplysninger, præsenterer Byg og Miljø en række dokumentationskrav for ansøgeren og for nogle virksomheders vedkommende også forslag til de vilkår, som ansøgeren skal opfylde. På den måde bliver virksomhederne allerede i ansøgningsfasen bekendt med nogle af de krav, der stilles til den – og vil i ansøgningen skulle oplyse, om vilkårene/kravene kan overholdes.

Det bliver også muligt at understøtte eksisterende arbejdsprocesser i form af overdragelse af sager til anden myndighed, bedre mulighed for udfyldelse af dynamiske formularer, at angive og søge produktionsenheder (p-numre) mv.

Et solidt grundlag

Hele udvidelsen er implementeret i den nuværende Byg og Miljø-løsning. Udvidelsen gør brug af den eksisterende funktionalitet og opbygning i Byg og Miljø-løsningen og har således et solidt og brugervenligt grundlag. For sagsbehandleren kan alle data trækkes ud gennem integrationerne, og det er muligt for sagsbehandlere at downloade alle data via sagsbehandlermodulet.

Miljøstyrelsen har stået for udviklingen af Miljøudvidelsen i samarbejde med KL og KOMBIT. Miljøudvidelsen blev implementeret den 1. januar 2016.

Læs mere om Miljøudvidelsen og supportmuligheder her.

Miljøstyrelsen kan kontaktes på tlf. 7254 4400 eller digitalterhverv@mst.dk.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479