Byggeansøgninger (både borgere og virksomheder) i Byg og Miljø

Her kan du læse mere om byggedelen i Byg og Miljø.

Byg og Miljø anvendes af borgere og virksomheder til at ansøge om tilladelse til at bygge nyt, bygge om eller bygge til. Byg og Miljø indeholder ansøgninger om alle slags byggeri (hele byggereglementet), og guider ansøgere sikkert gennem hele ansøgningsprocessen. Byg og Miljø trækker desuden på en lang række fællesoffentlige data som er relevante for byggeansøgninger.

Ved indtastning af en given adresse indhenter Byg og Miljø alle de byggerelevante, offentlige data, som relaterer sig til adressen. Det kan f.eks. være kommunens lokalplaner, data fra Kort- og Matrikelstyrelsen, fredningsbestemmelser eller BBR-registreret. På den måde bliver det let for ansøgeren at se, hvad der er af muligheder for byggeprojekter på grunden.

Når man som ansøger vælger et byggeprojekt i Byg og Miljø, præsenteres man for en række dokumentationskrav. Når ansøgeren har udfyldt alle dokumentationskravene og indsender ansøgningen, modtager kommunens byggesagsbehandlere ansøgningsgrundlaget til videre behandling. Efter sagsbehandlerens gennemgang af ansøgningen modtager ansøgeren svar på ansøgningen via Byg og Miljø – og får besked om dette via enten email eller SMS.

Byg og Miljø støtter således ansøgeren i ansøgningsprocessen ved at give overblik over, hvilke oplysninger og dokumenter der skal leveres til myndighederne. Samtidig sikrer løsningen, at myndighederne modtager al nødvendig information og dokumentation, så sagen hurtigere kan behandles.

Eksempler på ofte anvendte byggeansøgninger for private:

  • Nyt Sommerhus
  • Nybygning af fritliggende enfamiliehus
  • Ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign.
  • Kolonihavehuse og campinghytter
  • Nedrivning af bygninger

Eksempler på ofte anvendte byggeansøgninger for virksomheder:

  • Væsentlig ombygning i erhvervsenhed på højst 150 m2
  • Master
  • Ny altan eller ændring af altan ved etagebolig- og erhvervsbyggeri
  • Nye staldbygninger - avls- og driftsbygninger

 

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479