Råd og vejledning

Her kan kommunerne finde gode råd og vejledning til, hvordan de får mest muligt ud af Byg og Miljø.

Byg og Miljø er en omfattende løsning, som ud over at skulle imødese en kompliceret lovgivning, også skal understøtte opsamling på servicemål og levere statistik.

I en løsning med mange forskellige brugergrupper, funktioner og krav, kan det hurtigt blive uoverskueligt at finde rundt og udnytte funktionerne til fulde. Ud over at leverandør og KOMBIT fortsat arbjder for at gøre løsningen mere brugervenlig og intuitiv, udarbejdes der også løbende vejledninger og formidlingsmaterialer til forskellige dele af løsningen.

Vi har lavet denne side, som skal samle alle disse vejledninger, informationsmaterialer og forskellige råd til, hvordan din kommune får mest muligt ud af Byg og Miljø.

Klik nedenfor for at gå til tabel med:

 

VEJLEDNINGER

LINK

BESKRIVELSE

Vejledning til logning

af servicemål i Byg og Miljø

Hvordan logger du bedst dine
sagsbehandlingstider i forhold
til opfølgning af servicemålsaftalen
anno 2016.
Vejledning til statistikmodul
i Byg og Miljø

Hvordan ser og henter man
informationer via Byg og Miljøs

statistikmodul.

Vejledning til myndighedsskift
i byg og miljø
Hvordan skifter man imellem forskellige
myndigheder i Byg og Miljø
Vejledning til regelmatricen (excel) Regelmatricen er Byg og Miljøs
motor og viser opsætningen (sagstyper,
ansøgningstyper, dokumentationskrav mv.).
Du kan blive klogere på excel-arkets opbygning, begreberne og forkortelserne her.
 
FAQ til Byg og Miljø

Find svar på diverse systemrelaterede spørgsmål i vores kommunerettede FAQ.

Begreber og sammenhænge
i Byg og Miljø

Løsningens første leverandør, Schultz,
har (i 2016) udarbejdet en oversigt over

begreber og sammenhænge i Byg og Miljø

Sagsbehandler i Byg og Miljø

Løsningens første leverandør, Schultz,
har (i 2016) udarbejdet en brugervejledning
til sagsbehandlere med grundlæggende

kendskab til Byg og Miljø

Administrator i Byg og Miljø

Løsningens første leverandør, Schultz,
har (i 2017) udarbejdet en brugervejledning til administratoren i Byg og Miljø

Færdigmelding af kloakarbejde "Sign-In" har lavet en hurtig guide til,
hvordan ansøgere kan nøjes med at
færdigmelde kloakarbejde.
Find korrespondance En kort vejledning til, hvordan du hurtigt
kan finde og læse tidligere korrespondance

Administrér dine projekter

 

Printversion
 

Virksomhedsrettet vejledning til, hvordan
man med få, simple redskaber kan skabe
et bedre overblik over sine projekter.

Sikring af adgang til projekter

 

Printversion

Virksomhedsrettet vejledning til, hvordan
man kan sikre sig fortsat adgang til sine
projekter i forbindelse med fx virksomheds-
sammenlægning eller lignende.
Ansøgningstyper og
Søgeord - BR18

Her finder du en liste over de
skjulte søgeord, som fremsøger
de aktuelle ansøgningstyper på
bygogmiljoe.dk

 

Forslag til nye søgeord kan indmeldes her

Ansøgningstyper
BR15 - BR18
Overblik over ansøgningstyper fra BR15 og
hvordan de indgår i BR18
NemID administrator i Byg og Miljø Denne vejledning beskriver en NemID administrators rolle og de medfølgende funktionaliteter

Ligger din kommune inde med en vejledning, som kunne komme andre kommuner til gode, så er du velkommen til at sende den til os på: bm@kombit.dk - så deler vi den gerne her.

 

KODER OG REGELMATRICE

LINK BESKRIVELSE
Ansøgningstype Koder
(januar 2020)
Vejledende liste til ansøgninger i
Byg og Miljø med dybe links
(se mere om det i FAQ’en).
Regelmatrice Byg
(24. juni 2020)
Regelmatricen er Byg og Miljøs
motor og viser opsætningen
(sagstyper, ansøgningstyper,
dokumentationskrav mv.).
Regelmatricen anvendes
også til at lave dybe links
(se mere om det i FAQ’en)
Regelmatrice Miljø
(17. juli 2019)
Regelmatricen er Byg og Miljøs
motor og viser opsætningen
(sagstyper, ansøgningstyper,
dokumentationskrav mv.).
Regelmatricen anvendes også
til at lave dybe links
(se mere om det i FAQ’en)
Regelmatrice
Virksomhedsmiljø
(17. juli 2019)
Regelmatricen er Byg og Miljøs
motor og viser opsætningen
(sagstyper, ansøgningstyper,
dokumentationskrav mv.).
Regelmatricen anvendes også
til at lave dybe links
(se mere om det i FAQ’en)

 

KOMMUNIKATIONSMATERIALER

LINK

BESKRIVELSE

Visionsvideo            Se en kort animationsfilm, der
præsenterer idéerne bag og
fordelen ved Byg og Miljø samt
det naturlige forløb ved brug af
selvbetjeningsløsningen.
Video - Borger En animeret video med
udgangspunkt i borgeren som
slutbruger.
Video - Virksomhed En animeret video med udgangspunkt
i virksomheden som slutbruger.
Video - Rådgiver En animeret video med udgangspunkt i rådgiveren som slutbruger.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479