Modernisering af Byg og Miljø

Sommeren 2019 udrulles Byg og MIljø i en moderniseret udgave

Efter et veloverstået genudbud og skifte til ny leverandør, har Byg og Miljø-projektet i tæt samarbejde med den kommunale strategigruppe arbejdet målrettet på at udarbejde planen for en modernisering af løsningen.

I sommeren 2018 blev denne plan forelagt projektets kommunale styregruppe, som endeligt godkendte en omsiggribende opdatering af løsningen.

Ansøgeren i fokus

Det strategiske fokus på en forbedring af Byg og Miljø har igennem hele processen været rettet mod, hvordan løsningen optimeres i forhold de borgere og virksomheder, som bruger løsningen til at sende deres bygge- eller miljøansøgninger ind til kommunen.

Ønsket er, at løsningen skal holde ansøgerne tilpas meget i hånden, så ansøgere ikke har det samme behov for hjælp og afklaring fra kommunens side. Det er samtidig ambitionen, at en bedre teknisk understøttelse til ansøgerne, bidrager til at løfte kvaliteten i det datagrundlag, som de kommunale sagsbehandlere skal bruge til at træffe afgørelser ud fra.

Hvad kommer til at ske?

En række tiltag skal bidrage til at gøre løsningen mere overskuelig for ansøgerne, mens bedre udnyttelse af fællesoffentlige data skal hjælpe med at optimere ansøgningsprocessen for private ansøgere.

Helt konkret har det blandt andet været en udfordring, at systemet har stillet ansøgerne overfor en voldsom mængde valgmuligheder i starten af ansøgningsprocessen. Det er derfor planen, at ansøgere fremadrettet, når de er logget på med deres NemID, kun stilles overfor de ansøgningstyper, som relaterer sig til deres boligforhold.

På denne måde kan der skæres drastisk i antallet af ansøgningstyper, så det bliver mere overskueligt for ansøgere at vælge den rigtige ansøgningstype og komme godt fra start.

På samme grundlag kan bestemte felter udfyldes automatisk, så ansøgeren kan fokusere på at udfylde de informationer, som ikke kan hentes ved hjælp af NemID.

I samarbejde med firmaet UX mentor arbejdes på en optimering af designet, som i kombination med gennemgående vejledning, skal give ansøgerne et bedre grundlag for at forstå, hvordan dokumentation skal udarbejdes.

I fuld gang

Både leverandøren, UX mentor samt Byg og Miljø-teamet er godt i gang med rugbrødsarbejdet. Kodning og klargøring afsluttes i juni 2019, hvorefter der afvikles diverse test og medfølgende finjustering. Første del af moderniseringen gøres åbnes umiddelbart efter sommerferien op for de kommunale superbrugere og vil kort efter blive åbnet for offentligheden.

Overgangen fra det Byg og Miljø du kender i dag til den moderniserede løsning, afvikles med et halvt års paralleldrift. Ansøgere som er godt i gang med deres sag i den gamle brugergrænseflade kan dermed køre deres proces til ende i vandte rammer, mens nye ansøgere kan få glæde af den nye brugergrænseflade.

Den gamle brugergrænseflade lukkes i forbindelse med at anden del af moderniseringen udrulles ultimo 2019. Dermed lanceres nye datasammenhænge, som skal gøre det endnu lettere for ansøgere at overskue og gennemskue ansøgningsprocessen.

De kommunale superbrugere får mulighed for at blive undervist i den nye løsning, mens kommunerne løbende vil modtage information om, hvordan moderniseringen påvirker de kommunale arbejdsgange.

Den videre proces

På tidslinjen nedenfor ses udrulningsplanen for moderniseringen, mens der samtidig er indikeret, hvordan Byg og Miljø efterfølgende går over til en generel videreudvikling af løsningen. Videreudviklingen understøttes med to årlige releases henholdsvist medio og ultimo hvert år.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479