Modernisering af Byg og Miljø

Byg og Miljø er under modernisering

Efter et veloverstået genudbud og skifte til ny leverandør, er der blevet arbejdet målrettet på at kortlægge og gennemføre en modernisering af løsningen.

I september 2019 blev løsningen dermed også gjort tilgængelig med en ny og forbedret brugergrænseflade - som første led i en større optimering af den landsdækkende løsning.

Ansøgeren i fokus

Det strategiske fokus på en forbedring af Byg og Miljø har igennem hele processen været rettet mod, hvordan løsningen optimeres i forhold de borgere og virksomheder, som bruger løsningen til at sende deres bygge- eller miljøansøgninger ind til kommunen.

Ønsket er, at løsningen skal holde ansøgerne tilpas meget i hånden, så ansøgere ikke har det samme behov for hjælp og afklaring fra kommunens side. Det er samtidig ambitionen, at en bedre teknisk understøttelse til ansøgerne, bidrager til at løfte kvaliteten i det datagrundlag, som de kommunale sagsbehandlere skal bruge til at træffe afgørelser ud fra.

Konkrete tiltag

En række tiltag skal bidrage til at gøre løsningen mere overskuelig for ansøgerne, mens bedre udnyttelse af fællesoffentlige data skal hjælpe med at optimere ansøgningsprocessen.

I samarbejde med firmaet UX Mentor er hele løsningens design blevet optimeret. Kombinationen af et mere brugervenligt design og mere gennemgående vejledning, skal give ansøgerne et bedre grundlag for at forstå, hvilken dokumentation der skal udarbejdes og indsendes til lige netop sin ansøgning.

Som et andet led i moderniseringen, arbejdes der på at genbruge forskellige data fra offentlige registre, som kan hjælpe til, at nogle felter kan udfyldes automatisk - med validerede data. På denne måde sigter vi efter at både processen med at indtaste data kan afkortes - ligsom de data som så indsendes i forbindelse med en ansøgning vil være validerede fra autoritative registre.

Den gamle brugergrænseflade lukkes i forbindelse med at anden del af moderniseringen udrulles ultimo 2019.

De kommunale superbrugere får mulighed for at blive undervist i den nye løsning, mens kommunerne løbende vil modtage information om, hvordan moderniseringen påvirker de kommunale arbejdsgange.

Den videre proces

På tidslinjen nedenfor ses udrulningsplanen for moderniseringen, mens der samtidig er indikeret, hvordan Byg og Miljø efterfølgende går over til en generel videreudvikling af løsningen. Videreudviklingen understøttes med to årlige releases henholdsvist medio og ultimo hvert år.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479