FAQ til den Centrale Adgangsstyring

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål omkring overgangen til den centrale adgangsstyring.
Hvordan giver vi adgang til eksterne brugere?

Typiske eksterne brugere kan fx være skorstensfejere og forsyningsselskaber.

 

Der er to forskellige muligheder for at give eksterne brugere adgang til BBR:

1 - De eksterne brugere oprettes som brugere i kommunens egen adgangsstyring (IdP).

Fordele: Det kan lade sig gøre uden at kommunen skal foretage sig yderligere. Vedligehold af roller/rettigheder foretages ét sted.

Ulempe: Det strider mod nogle kommuners beslutning om hvilke brugere der må findes i kommunens IdP.

 

2 - De eksterne brugere gives adgang via NemLog-in.

Fordel: De eksterne brugere kan identificere sig med sit eget virksomheds/medarbejder certifikat.

Ulemper:

  • Eksterne brugeres adgang skal tildeles via NemLog-in. Det betyder at rettighedstildelingen for BBR foregår to forskellige steder
  • Tildelingen kan ikke styres på personniveau
  • Kommunen får en ekstra administrativ opgave med at anvende NemLog-ins fuldmagtsmodul for at tildele rollen til den eksterne parts virksomhed
  • Den eksterne parts virksomhed skal kunne håndtere at udstede et medarbejdercertifikat til den medarbejder der skal kunne logge på BBR
  • Den evt. support der skal leveres i den sammenhæng skal ske i kommunen eller hos NemLog-in.

Status på at give eksterne brugere adgang via NemLog-in:

Der arbejdes i skrivende stund på at få de kommunale BBR-roller klar i NemLog-in. For at kunne blive endeligt klar med den del, har vi brug for en pilot-kommune, der kan hjælpe os med at verificere opsætningen. Tag kontakt til os, hvis I vælger at lægge jeres eksterne parter ind via NemLog-in.

Læs mere om NemLog-in her: https://www.nemid.nu/dk-da/

Hvordan giver kommunen medarbejdere adgang på tværs af kommuner?

Det kan være aktuelt for enkelte medarbejdere at have adgang til BBR på tværs af kommuner, hvis denne løser opgaver i flere kommuner.

Den korrekte
For at give en bruger adgang på tværs af flere kommuner, skal du benytte "Delegeringsmodulet" i STS-adgangsstyring.

Inde i Delegeringsmodulet kan du pakke en jobfunktionsrolle til brugere, som arbejder på tværs af kommunale skel, og derefter delegere via Delegeringsmodulet.

MEN, da der for nuværende er udfordringer med Delegeringsmodulet i STS adgangsstyring, arbejder vi med pt. med en workaround.

Workaround
Indtil Delegeringsmodulet er gearet til at understøtte denne opgave, vil det være muligt at benytte samme opsætning som for eksterne parter.

Her kan der gives adgang via NemLog-ins fuldmagtsmodul.

Se mere under punkt 2 i svaret til hvordan man giver eksterne parter adgang.

Hvordan giver kommunen adgang til UFST’s medarbejdere?

Kommunen skal ikke give adgang til UFST’s medarbejdere.

Disse får fremover adgang via Statens NemLog-in.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3334 9406