BBR - Bygnings- og Boligregistret

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.

BBR - Bygnings- og Boligregistret - indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler fx beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet.

Data bruges i mange sammenhænge

BBR er webbaseret og bruges især af kommunale medarbejdere. Løsningen bliver løbende opdateret via især byggesagsbehandlinger. BBR-data bruges desuden i en række sammenhænge af blandt andet ejendomsmæglere, kreditinstitutter og mange andre.

Nyt og grunddataparat BBR

Den kørende BBR-løsning hedder BBR 1.8 og er udviklet af Netcompany. Netcompany vandt det første genudbud af Bygnings- og Boligregisteret i 2015. I juni 2017 fik de kommunale registerførere et nyt system til at understøtte deres arbejde. BBR 1.8 er forgængeren for BBR 2.0, der forventes idriftsat under det fællesoffentlige Grunddataprogram medio 2019. 

Læs mere om BBR 1.8 her.

Læs mere om det fællesoffentlige Grunddataprogram her.

Aftale om ansvar

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for BBR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til Udviklings og Forenklingsstyrelsen (UFST). KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem UFST og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af BBR. Samarbejdet mellem parterne fortsætter omkring vedligehold og videreudvikling.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407