BBR - Bygnings- og Boligregistret

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.
BBR - Bygnings- og Boligregistret
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR - Bygnings- og Boligregistret - indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler f.eks. beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet.

Data bruges i mange sammenhænge

BBR er webbaseret og bruges især af kommunale medarbejdere. Løsningen bliver løbende opdateret via især byggesagsbehandlinger. BBR-data bruges desuden i en række sammenhænge af blandt andet ejendomsmæglere, kreditinstitutter og mange andre.

Genudbud og ændringer i vente

Den nuværende BBR-løsning er udviklet af KMD. I foråret 2015 blev løsningen genudbudt. Netcompany blev udråbt som vinder af dette genudbud sommeren samme år. I forbindelse med genudbuddet implementeres en række ændringer i løsningen - blandt andet foranstaltet af det fællesoffentlige grunddataprogram. Ikke mindst er BBR's adresseregister blevet udskilt og lagt over i er selvstændigt register kaldet Danmarks AdresseRegister (DAR), der fremadrettet fungerer som Danmarks centrale adresseregister.

Udviklingen af BBR 2.0 forløber planmæssigt, mens idriftsættelsen følger de seneste planer for Grunddataprogrammet

6. juni 2017 blev BBR idriftsat i en version 1.8 med Netcompany som ny leverandør. Læs mere om BBR 1.8 her.

Aftale om ansvar

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for BBR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til SKAT. KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem SKAT og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af BBR 2.0. Samarbejdet mellem parterne fortsætter omkring vedligeholdelse og videreudvikling.

BBR 2.0 er en del af pakken GD1 i det fællesoffentlige grunddataprogram.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490