Arbejdsgangsbanken

Arbejdsgangsbanken er en digital samling af kommunale arbejdsgange.

Arbejdsgangsbanken er en digital samling af arbejdsgange udarbejdet af KOMBIT og kommunerne i fællesskab med KL.

Arbejdsgangsbanken indeholder i alt 925 workflow-diagrammer over de kommunale arbejdsgange inden for de forskellige forvaltningsområder. Alle diagrammer er koblet til relevante lovgrundlag og KL's blanketter.
Se et eksempel på en arbejdsgang her.

Opdateres ikke længere

Fra d. 1. januar 2013 er Arbejdsgangsbanken ikke længere ajourført i forhold til ny lovgivning. Det betyder, at der siden 1. januar 2013 ikke er sket opdateringer og vedligeholdelse af eksisterende arbejdsgange eller udviklet nye arbejdsgange. Arbejdsgangene er dog fortsat anvendelige som inspiration, når nye arbejdsgange skal beskrives eller opdateres.

Adgang til arbejdsgangbeskrivelserne

Arbejdsgangsbeskrivelserne er ikke længere offentligt tilgængelige, men relevante workflow-diagrammer kan rekvireres ved forespørgsel til arbejdsgangsbanken@kombit.dk. Skriv hvilke specifikke workflows der ønskes diagrammer på.