SAPA og Kontanthjælp får opbakning i KL's bestyrelse

KL’s bestyrelse har bedt KOMBIT om at forestå udbud og projektledelse af fælleskommunale løsninger på sagsoverblik og kontanthjælp..

KL's bestyrelse besluttede i midten af januar, at projekterne SAPA- og Kontanthjælp skal udvikles som landsdækkende it-løsninger for kommunerne:

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at der er tale om to områder, hvor KMD i dag har monopol. Områderne er så komplekse og tunge at vedligeholde, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvikle og vedligeholde flere parallelle it-systemer på de to områder. For at sikre reel konkurrence er det derfor nødvendigt, at kommunerne samles om fælles indkøb. KL’s bestyrelse forventer, at det vil fremgå af økonomiaftalen for 2013, at kommunerne vil benytte de nye fælleskommunale systemer.

KL’s bestyrelse har derfor bedt KOMBIT om at forestå udbud og projektledelse af de to fælleskommunale løsninger. KOMBIT forventer, at begge løsninger kan være klar til udbud inden udgangen af 2012.

 

Kontakt

Vicedirektør / Kommunikation og Implementering
3334 9466