KDI governance

For at sikre kommunal forankring og inddragelse af kommunerne i KDI's arbejde, er KDI organiseret med kommunale reference- og styregrupper.

Her kan du se de kommunale profiler, der er involveret i arbejdet med at sikre en kommunal fundering og retning i arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur. Læs mere om governancemodellen i præsentationen nederst på siden.

KDI's kommunale styregruppe

KDI’s kommunale styregruppe arbejder på baggrund af bestyrelsens overordnede strategi og beslutninger, som delegeres til KOMBITs direktion og projektejer.

Formålet med styregruppen:

 1. at forankre og fremtidssikre kommunernes fælles data og infrastruktur
 2. at følge den digitale udvikling
 3. at drøfte strategiske planer for udviklingen af infrastrukturen.

Styregruppens medlemmer:

 • Henrik Brix, it- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune
 • ​Niels Pedersen, leder af digitalisering, Esbjerg Kommune
 • Kristina Skovdal, afdelingschef Koncern IT, Københavns Kommune
 • Poul Venø, it- og digitaliseringschef, Herning Kommune
 • Lars Faurholt, it- og digitaliseringschef, Horsens Kommune
 • Nikolaj Kolte, it- og digitaliseringschef, Holstebro Kommune
 • Morten Hedegaard, it- og digitaliseringschef, Jammerbugt Kommune
 • Lars Borg, teamleder for it- og digitalisering, Næstved Kommune
 • Anders Drejer Lønbæk, kontorchef for digitalisering og data, Odense Kommune
 • Hans Christian Jelstrup, underdirektør, ATP
 • Ghita Thiesen, kontorchef, KL
 • Ken Rindsig, vicekontorchef, KL
 • Helle Bovbjerg, forretningschef i KDI, KOMBIT
 • Sisse Bang, projektchef i KDI, KOMBIT
 • Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT
 • Poul Ditlev Christiansen, formand for styregruppen og markedsdirektør i KOMBIT

KDI's kommunale referencegrupper

KDI har tre referencegrupper, der bidrager til, at konkrete problemstillinger afspejler og er kvalificeret ift. det kommunale perspektiv på hhv. forretningsbehov, arkitektur og udvikling samt drift og forvaltning.

Referencegruppen Forretning

 • Allan Eriksen, it- og digitaliseringsambassadør, Næstved kommune
 • Kim Damgaard, digitaliseringskonsulent, Odense kommune
 • Marianne Thougaard, afdelingsleder innovation og digitalisering, Hjørring kommune
 • Mads Printzlau, digitaliseringskonsulent, Frederiksberg kommune
 • Mia Bastrup, digitaliseringskonsulent, Fredericia kommune
 • Michael Møller, specialkonsulent, KL
 • Søren Gormsen, contract manager og programleder, Favrskov kommune
 • Marlene Strand Lyhne, Digitaliseringskonsulent fra Aalborg Kommune 

Referencegruppen Arkitektur og Udvikling

 • Birthe Stenbæk Nielsen, it-arkitekt, Københavns kommune
 • Jesper Brøns Sejersen, it-løsningsarkitekt og programleder, Vejle kommune
 • Mikkel Nielsen, it-arkitekt og projektleder, Odsherred kommune
 • Niels Jacobsen, it-arkitekt og projektleder, Aarhus kommune
 • Peter Falkenberg, chefkonsulent, KL
 • Rune Mortensen, systemkonsulent, Vesthimmerland kommune
 • Thomas Martinsen, it-arkitekt, Digitaliseringsforening Sjælland

Referencegruppen Forvaltning og Drift

 • Claus Dreier, konsulent, Viborg kommune
 • Dan Bjørnboe, specialkonsulent, KL
 • Ivan Kure, it-arkitekt, Frederikssund kommune
 • Lars Borg, teamleder it- og digitalisering, Næstved kommune
 • René Andersen, systemejer, Københavns kommune
 • Tea Borgholm, projektleder, Aalborg kommune
 • Ulla Larney, chefkonsulent, Ballerup Kommune

Referencegruppernes arbejde bliver udbygget med ad hoc arbejdsgrupper efter behov.