KDI governance

For at sikre kommunal forankring og inddragelse af kommunerne i KDI's arbejde, er KDI organiseret med en kommunal reference- og styregruppe.

KDI's kommunale styregruppe

KDI’s kommunale styregruppe arbejder på baggrund af bestyrelsens overordnede strategi og beslutninger, som delegeres til KOMBITs direktion og projektejer.

Formålet med styregruppen er:

 1. at forankre og fremtidssikre kommunernes fælles data og infrastruktur
 2. at følge den digitale udvikling
 3. at drøfte strategiske planer for udviklingen af infrastrukturen.

Styregruppens medlemmer er:

 • Søren Kromann, formand for styregruppen og forvaltningsdirektør i KOMBIT
 • Sisse Bang, forretningsleder i KDI, KOMBIT
 • Ole Bech, digitaliseringschef, Roskilde Kommune
 • Henrik Brix, it-digitaliseringschef, Favrskov Kommune
 • Lars Faurholt, it- og Digitaliseringschef, Horsens Kommune
 • Kristian Buhl Hansen, chef for Strategi og Udvikling, it og digitalisering, Odense Kommune
 • Hans Christian Jelstrup, underdirektør, ATP
 • Niels Pedersen, leder af Digitalisering, Esbjerg Kommune
 • Pia de Place, chef for it-arkitektur, Københavns Kommune
 • Ken Rindsig, vicekontorchef, KL
 • Ghita Thiesen, kontorchef, KL
 • Poul Venø, it-chef, Herning Kommune
   

KDI's kommunale referencegruppe

Referencegruppen rådgiver KDI's kommunale styregruppe med kommenterede og begrundede indstillinger til styregruppen, så denne kan træffe beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Formålet med KDI's Referencegruppen er:

 1. at arbejde for at forankre og fremtidssikre KDI's data og infrastruktur
 2. følge den digitale udvikling
 3. drøfte strategiske planer for udviklingen af området.

Referencegruppens medlemmer er:

 • Anders Aaboer, digitaliseringskonsulent, Esbjerg Kommune
 • Thomas Vinther Andersen, faglig koordinator, Favrskov Kommune
 • Tonny Andreasen, projektleder, Aalborg Kommune
 • Sisse Bang, forretningsleder i KDI, KOMBIT
 • Jan Blasius, specialkonsulent, Aabenraa Kommune
 • Michael Breuning, specialkonsulent It og Digitalisering, Odense Kommune
 • Claus Tom Christensen, it-arkitekt, Albertslund Kommune
 • Kim Skotte Larsen, it arkitekt, Herning Kommune
 • Thomas Martinsen, Den Sjællandske Digitaliseringsforening
 • Carsten Damsgaard Nielsen, it og digitaliseringskonsulent, Horsens Kommune
 • Birthe Stenbæk Nielsen, it-arkitekt, Københavns Kommune
 • Martin Oldin, identitets- og dataarkitekt, Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Jens Olsen, projektleder, Roskilde Kommune
 • Johan Overbeck, lead architect, ATP
 • Anders Tandrup, chefkonsulent, Fredensborg Kommune
 • Lotte Topholt, forretningsarkitekt, Vesthimmerland Kommune