DAR - Danmarks AdresseRegister

DAR - Danmarks autoritative register over adresser og veje.

Hidtil har BBR - Bygnings- og Boligregistret - været Danmarks officielle adresseregister. Det har ændret sig i 2015, hvor adressedelen er blevet udskilt fra BBR og lagt over i et nyt selvstændig register - DAR (Danmarks AdresseRegister).

Udviklingen af DAR er et led i Grunddataprogrammets målsætning om, at alle data kun skal registreres et sted og at adgangen til dem skal være sikker, enkel og effektiv. Det nye adresseregister skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser.

Præcise adresser kan redde liv

Præcise adresser er f.eks. vigtige i tilfælde af brand og ulykker, hvor det kan være livsvigtigt, at redningspersonalet kan finde frem.

DAR skal anvendes af samtlige danske kommuner, som ifølge lovgivningen har pligt til at registrere og ajourføre adressedata.

KOMBIT står for udbud med mere

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for DAR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem SDFE og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af DAR 1.0. Rammerne for DAR 1.0 er beskrevet i Grunddataprogrammets delprogram 2 "Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne".

DAR 1.0 sættes i drift den 7. maj 2018. KOMBIT understøtter den kommunale implementering af registeret igennem foråret 2018.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490