DAR - Danmarks AdresseRegister

DAR - Danmarks autoritative register over adresser og veje.
KOMBIT
DAR Danmarks Adresseregister

Hidtil har BBR - Bygnings- og Boligregistret - været Danmarks officielle adresseregister. Det ændrede sig i 2015, hvor adressedelen er blevet udskilt fra BBR og lagt over i et nyt selvstændig register - Danmarks Adresseregister - DAR.

Udviklingen af DAR er et led i Grunddataprogrammets målsætning om, at alle data kun skal registreres et sted og at adgangen til dem skal være sikker, enkel og effektiv. Det nye adresseregister skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser.

Præcise adresser kan redde liv

Præcise adresser er for eksempel vigtige i tilfælde af brand og ulykker, hvor det kan være livsvigtigt, at redningspersonalet kan finde frem. Derfor har DAR 1.0 også registreret adgangspunkter, så redningspersonale hurtigere og mere effektivt kan få adgang til bygninger.

DAR skal anvendes af samtlige danske kommuner, som ifølge lovgivningen har pligt til at registrere og ajourføre adressedata.

KOMBIT står for udbud, drift og videreudvikling

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for DAR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem SDFE og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af DAR 1.0. Rammerne for DAR 1.0 er beskrevet i Grunddataprogrammets delprogram 2 "Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne".

Efter en udviklingsproces i et tæt samarbejde med en kommunal ekspertgruppe, blev DAR 1.0 sat i drift den 7. maj 2018 med Netcompany som ny leverandør af løsningen.

SDFE overtager drift og videreudvikling af DAR pr. 1. juli 2020

Samarbejdsaftalen mellem KOMBIT og SDFE udløber den 30. juni 2020, hvorefter SDFE overtager drift og videreudvikling af DAR og bliver hermed ny kontraktholder på DAR. Læs mere om overdragelsen her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407