Tidsplan for projekter på monopolområdet

Her kan du se KOMBIT og ATP's fælles tidsplan for monopolbrudsprojekterne.
MBP
MBP

Oversigten kan downloades via link neden for og viser den seneste tidsplan for KOMBITs projekter under monopolområdet; Støttesystemerne, SAPA, Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem. Den viser ligeledes de foreløbige tidsplaner for ATP's udbud Barseldagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte. Endelig fremgår der på side to af oversigten tidsplaner for de øvrige projekter, som tilsammen er med til at konkurrenceudsætte KMD's eksisterende monopolløsninger.

Bemærk at spørgsmål til ATP's udbud for Barselsdagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte skal rettes direkte til ATP.

Se og download den fulde tidsplan fra den 23. august 2017 (tidsplanen fra den 28. juni 2017 indeholdt beklageligvis en fejl for Udbetaling Danmarks projekt Boligstøtte. Denne er nu tilrettet):
Tidsplan for monopolbrudsprojekter.
 
De tidligere tidsplaner fra 2015 og 2016 er tilgængelige via disse links.

For et samlet overblik over tidsplaner for alle KOMBIT-projekter henvises til porteføljeoversigten.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433