Tidsplan for projekter på monopolområdet

Her kan du se KOMBIT og ATP's fælles, foreløbige tidsplan for monopolbrudsprojekterne.

Oversigten viser den foreløbige tidsplan for KOMBITs projekter under monopolområdet; Støttesystemerne, SAPA, Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem. Den viser ligeledes de foreløbige tidsplaner for ATP's udbud Barseldagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte.

Projekterne er i udviklingsfasen, og KOMBIT laver en kvartalsmæssig opdatering af tidsplanen baseret på de seneste vurderinger af leverandørernes leveranceplaner og det dertilhørende risikobillede.
 
Bemærk: I pensionsprojektet har det vist sig nødvendigt at re-planlægge og få udarbejdet en robust tidsplan frem mod idriftsættelsen. Denne skal sikre at kvaliteten er i orden og at ATP fortsat vil være i kontrol, når systemet tages i brug. Der er ingen ændringer til de øvrige tidsplaner for ATP. Projekterne for KOMBIT er under revision og forventes  opdateret ultimo november 2016.
 
Se og download den fulde tidsplan fra den 24. november 2016:
Tidsplan for monopolbrudsprojekter
.
 
De tidligere tidsplaner fra 2015 og 2016 er tilgængelige via disse links.

For et samlet overblik over tidsplaner for alle KOMBIT-projekter henvises til porteføljeoversigten.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433