Tidsplan for projekter på monopolområdet

Her kan du se KOMBIT og ATP's fælles tidsplan for monopolbrudsprojekterne.

Oversigten viser den seneste tidsplan for KOMBITs projekter under monopolområdet; Støttesystemerne, SAPA, Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem. Den viser ligeledes de foreløbige tidsplaner for ATP's udbud Barseldagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte.

Projekterne er i udviklingsfasen, og KOMBIT laver en kvartalsmæssig opdatering af tidsplanen baseret på de seneste vurderinger af leverandørernes leveranceplaner og det dertilhørende risikobillede.

Bemærk at spørgsmål til ATP's udbud for Barselsdagpenge, Pension, Familieydelse og Boligstøtte skal rettes direkte til ATP
 
Se og download den fulde tidsplan fra den 24. november 2016:
Tidsplan for monopolbrudsprojekter
.
 
De tidligere tidsplaner fra 2015 og 2016 er tilgængelige via disse links.

For et samlet overblik over tidsplaner for alle KOMBIT-projekter henvises til porteføljeoversigten.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9433