Køreprøvebooking

Køreprøvebooking er en løsning til medarbejdere i borgerservice og politiet samt kørelærere og deres elever til håndtering af køreprøver.

Løsningen bruges af kørelærere til at booke de tider, som politiet frigiver. Løsningen anvendes også af køreskoleelever, som ved at logge på kan følge deres sag, og medarbejdere hos kommunernes borgerservice, som blandt andet kan godkende elevernes lægeattester.

Løsningen, der leveres af Knowledge Cube A/S, blev taget i brug i foråret 2016. Løsningen indeholder samme funktionalitet som den tidligere løsning til køreprøvebooking. Der foretages løbende opgraderinger, som forbedrer løsningen til gavn for alle brugerne.

Vejledninger og netværk til videndeling

Alle brugere kan finde vejledninger og mere information på koreprovebooking.dk. For medarbejdere i borgerservice, som arbejder med køreprøvebooking, er der samtidig oprettet et Yammer-netværk, hvor der kan udveksles erfaringer med den nye løsning.

Ønsker du adgang til Yammer-netværket, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Sara Louise Schau.

Er du kørelærer?

For kørelærere/køreskoler er der nogle særlige opgaver, der skal løses, før løsningen kan tages i brug.

Køreskolen skal oprettes i løsningen i samarbejde med borgerservice. Derudover skal relevante medarbejdere have et medarbejdercertifikat og den rigtige rolle i NemLog-in.

NemLog-in bruges til sikker login i den nye løsning, da løsningen indeholder persondata på køreskolens elever. Som kørelærer kan du læse mere i vejledningen “Kørelærer - Brugervejledning”, der ligger på koreprovebooking.dk.

Klik her for at læse mere om implementeringen af systemet

Nyhedsbrev om Køreprøvebooking

Vil du gerne modtage nyheder om Køreprøvebooking og relaterede emner, så tilmeld dig vores nyhedsbrev - Klik her for tilmelding.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder

Support
kan kontaktes på:

Mail: kpb.support@knowledgecube.net
Tlf: 3398 2000 (hverdage kl. 08.00-16.00)

Øvrige henvendelser
kan rettes til koreprovebooking@kombit.dk