Organisering i Fælles Bibliotekssystem

Her kan du se, hvem der er med i styregruppen for FBS.

Projekt Fælles Bibliotekssystem er forankret i KOMBIT. Styregruppen for projektet er projektets øverste myndighed og træffer alle væsentlige større beslutninger vedrørende projektet.

Styregruppen for FBS er valgt af fællesskabets medlemmer ved et valg i august 2016, og styregruppen afholdt sit første møde i oktober 2016.

Medlemmerne af styregruppen er:

Styregruppe:

 • Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg Kommune (formand)

 • Kirsten Boelt, Bibliotekschef, Aalborg Kommune (næstformand)

 • Steffen Nissen, Sekretariatschef, Odense Kommune

 • Toke Leth Laursen, Udviklings- og mediechef, Silkeborg Kommune

 • Sara Jørgensen, Udviklingschef, Herning Kommune

 • Kristine Nygaard Ledet, Bibliotekschef, Skive Kommune

 • Henrik Wendt, Leder af digital udvikling og drift, Tårnby Kommune

 • Morten Haggren Brynildsen, Systemadministrator, Rebild Kommune

 • Karin Markmann Bentsen, Vicedirektør, KOMBIT

Desuden deltager en repræsentant fra DDB på mødet som observatør.

Suppleanter: 

 • Per Kjær, Teamleder, Aarhus Kommune

 • René Høtbjerg Øhlenschlæger, Viceleder, Københavns Kommune

 • Mogens Vestergaard, Biblioteks- og Borgerservicechef, Roskilde Kommune

 • Michael Thomsen, Sektionschef, Frederiksberg Kommune

 • Morten Fogh, Bibliotekschef, Aabenraa Kommune

 • Marie Herborn, Kulturcafe- og Bibliotekschef, Ishøj Kommune

 • Mette Secher Hede, Bibliotekschef, Mariagerfjord Kommune

Referater fra styregruppemøder:

Videreudviklingsudvalg

Til at hjælpe med at kvalificere og prioritere ændringsønsker har styregruppen nedsat et videreudviklingsudvalg. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497