Organisering af projekt VALG

Projekt VALG er organiseret omkring KL, kommunerne, Indenrigsministeriet og KOMBIT.

Indhold og scope for VALG udarbejdes af KOMBITs projektgruppe og styregruppe, mens Indenrigsministeriet, som den øverste valgmyndighed, vejleder projektet. Projektet er endeligt godkendt af KL's bestyrelse. Desuden er der etableret en referencegruppe, der rådgiver KOMBIT i forhold til udarbejdelse af implementerings- og uddannelsesmateriale.

Styregruppe

 • Vejen Kommune: Jane Ussing
 • Aarhus Kommune: Lene Hartig Danielsen
 • Kalundborg Kommune: Berit Kjær Petersen
 • Københavns Kommune: Anette Lund Hansen
 • Region Midt: Carsten Lind
 • KL: Pia Færch
 • KOMBIT: Poul Ditlev Christiansen (projektejer)

Følgende kommuner deltager i referencegruppen:

 • Hedensted
 • Helsingør
 • København
 • Odense
 • Ringsted
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Aalborg
 • Aarhus

KOMBITs projektteam

 • Henrik Klejs, projektleder
 • Steen Pedersen, forretningsudvikler
 • Henrik Kirkeskov, kommunikationskonsulent
 • Hanne Hinz, it-konsulent
 • Camilla Buhr, it-konsulent
 • Frank Stjerne, service management konsulent
 • Niels-Henrik Hansen, test manager
 • Jacob Busk, jurist
 • Dorte Carstensen, implementeringskonsulent
 • Christina Baere, projektkoordinator
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator
3334 9420