Om KOMBIT

KOMBIT er kommunernes it-fællesskab – vi skaber konkurrence i det kommunale it-marked.

Sammen med kommunerne arbejder vi for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. Vi digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster.

KOMBIT er et projekthus, der skaber de bedste fælleskommunale it-løsninger. Vi har de spidskompetencer, der skal til for at gennemføre kommunernes komplekse fællesindkøb i et kommunalt it-marked under forandring.

Sammen med kommunerne og it-leverandørerne skaber vi gennemsigtighed i it-markedet, så kommunerne får de bedste og billigste løsninger. Vi gør informationer og data tilgængelige og arbejder for fair play i det kommunale it-landskab.

Vores arbejde med at skabe brugervenlige og effektive løsninger betyder, at kommunerne får flere penge, som de kan bruge til at betjene borgerne.

I det daglige har vi et tæt samarbejde med kommuner og KL og fungerer som finansiel og praktisk løftestang f.eks. i forhold til mange dele af handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og udbudsplanen for monopolområderne.

Fokus på kommunal involvering i projekterne

Projektarbejdet i KOMBIT foregår altid i samarbejde med kommunerne. Gennem bl.a. workshops og dialogmøder involverer vi kommunerne i projekternes mål og retning, og vi inddrager løbende kommunale nøglemedarbejdere i de forskellige projekters styre- og arbejdsgrupper. Også kommunale beslutningstagere, der kan sikre et projekts fremdrift og forankring, søges involveret i KOMBIT-projekterne. Under downloads nederst på siden kan du se de formaliserede bestemmelser for samarbejdet mellem KOMBIT og kommunerne.

KOMBITs kommuneansvarlige er desuden i konstant og løbende dialog med kommunerne omkring nuværende og kommende projekter.

 

Kontakt

Kommunikationschef
3334 9466