FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

FLIS er et strategisk styringsredskab, der anvendes på kommunalt og tværkommunalt plan.

FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau.

Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensar­tede rammevilkår som eksemplevis samme størrelse eller demografiske fordeling.

FLIS-data kan nedbrydes til den enkelte kontering eller individ, så der kan kobles mellem kommunens strategiske mål og de faktiske indsatser. FLIS indeholder desuden historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Introduktionsmateriale til FLIS - på dette link har vi samlet en masse information, værktøjer, vejledninger og konkrete FLIS-brugsscenarier fra kommunerne. Alt sammen materiale, som kan inspirere dig i dit daglige arbejde med FLIS.

Omfattende datagrundlag

FLIS består af følgende dataområder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre/Omsorg, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. For disse områder findes der 1.100 nøgletal og en række standardrapporter.

Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og består af tre elementer – et datavarehus, en datainfrastruktur og en portal.

Rådata og benchmarkdata opdateres månedligt og kan overføres til et lokalt ledel­sesinformationssystem, hvor de kan anvendes som datakilde for nøgletal og lokale rapporter. Data kan også benyttes i kommu­nens GIS-system, fx til socioøkonomiske rapporter. Endelig kan man arbejde i FLIS’ egen portal, men da FLIS-data i stigende grad importeres og anvendes i andre præsentationslag, vil FLIS-portalen blive udfaset frem mod januar 2018, som beskrevet i den nye strategi for FLIS.

Nye målsætninger og indsatsområder for FLIS

Kommunerne, KL og KOMBIT har formuleret en række nye målsætninger og indsatsområder for FLIS:

  • Alle kommuner skal benytte FLIS
  • Øget anvendelse og tillid til data
  • Videreudvikling af FLIS med nye dataområder og koblede nøgletal, der giver mulighed for at se nye mønstre og sammenhænge
  • Styrkelse af datavarehus og infrastruktur med hurtigere indlæsning af data, hyppigere leveringer af rådata samt nye og udvidede snitflader
  • Udfasning af FLIS-præsentationslaget over de næste to år

For at efterleve de nye målsætninger og indsatsområder for FLIS, er KL, KOMBIT og kommunerne i gang med at formulere en strategisk udviklingsplan for FLIS for årene 2017-2020. Læs mere i den nye strategi for FLIS.

Hent FLIS pjece

Oftest stillede spørgsmål om FLIS - FAQ

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0459