DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge)

DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS).

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

Brug af systemet sikrer, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS).

DUBU blev lanceret med 43 deltagende kommuner i 2011, og der er i dag i alt 75 kommuner på løsningen. Se en liste over DUBU-kommuner.

Baggrund for DUBU

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. For at imødekomme disse udfordringer blev det af regeringen og KL i 2010 besluttet at styrke it-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde.

Genudbud

Kontrakten med driftleverandøren IBM udløber ultimo 2018, og derfor er vi i KOMBIT i gang med et genudbud af løsningen.

Er din kommune endnu ikke tilsluttet DUBU?
Kontakt projektleder Karina Bagger, hvis du vil høre mere om tilslutning til DUBU.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
22158579