DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge)

DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS).

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge.

Brug af systemet sikrer, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS).

DUBU blev lanceret med 43 deltagende kommuner i 2011, og der er i dag i alt 76 tilsluttede kommuner. Se en liste over tilsluttede kommuner.

Baggrund for DUBU

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. For at imødekomme disse udfordringer blev det af regeringen og KL i 2010 besluttet at styrke it-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunerne indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde.

Tilslutningsproces i forbindelse med genudbud

Kontrakten med driftleverandøren IBM udløber ultimo 2017, og derfor er vi i KOMBIT i gang med at udarbejde tilslutningsmateriale til et genudbud. Tilslutningsmaterialet blev præsenteret for den kommunale styregruppe den 11. maj og afventer nu endelig godkendelse, før vi sender ud til alle landets kommuner.

Hvis du vil vide mere om, hvad DUBU i dag indeholder af funktionalitet, kan du besøge dokumentet 'Baggrund og løsningsbeskrivelse - DUBU 2.0' i bunden af siden.

Er din kommune endnu ikke tilsluttet DUBU?
Kontakt projektleder Peter Gottlieb, hvis du vil høre mere om tilslutning til DUBU.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0455