DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge)

DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS).

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge.

Brug af systemet sikrer, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS).

DUBU blev lanceret med 43 deltagende kommuner i 2011, og der er i dag i alt 75 kommuner på Løsningen. Se en liste over DUBU-kommuner.

Baggrund for DUBU

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. For at imødekomme disse udfordringer blev det af regeringen og KL i 2010 besluttet at styrke it-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunerne indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde.

Genudbud

Kontrakten med driftleverandøren IBM udløber ultimo 2017, og derfor har KOMBIT sendt tilslutningsmateriale ud til landets kommuner..

Tilslutningsmaterialet blev sendt ud den 19. maj, og ved fristens udløb kunne vi annoncere, at KOMBIT havde fået tilstrækkeligt mange tilsluttede kommuner til at gå videre med genudbuddet.

Vil du vide mere om, hvad DUBU i dag indeholder af funktionalitet, kan du besøge dokumentet 'Baggrund og løsningsbeskrivelse - DUBU 2.0'

For leverandører

Vi har henover sommeren afholdt leverandørmøder med interesserede leverandører. Se præsentationen fra møderne her

Lakeside har lavet en analyse af DUBU 2.0, som kan læses her

Er din kommune endnu ikke tilsluttet DUBU?
Kontakt projektleder Peter Gottlieb, hvis du vil høre mere om tilslutning til DUBU.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0455