DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge)

DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS).

DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge.

Brug af systemet sikrer, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik “Integrated Children’s System” (ICS).

DUBU blev lanceret med 43 deltagende kommuner i 2011, og der er i dag i alt 75 kommuner på Løsningen. Se en liste over DUBU-kommuner.

Baggrund for DUBU

Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. For at imødekomme disse udfordringer blev det af regeringen og KL i 2010 besluttet at styrke it-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunerne indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde.

Genudbud

Kontrakten med driftleverandøren IBM udløber ultimo 2017, og derfor er vi i KOMBIT i gang med et genudbud af løsningen.

Review af udbudsmateriale

KOMBIT er nu nået så langt med udbudsmaterialet til DUBU, at det er blevet offentliggjort med henblik på at modtage kommentarer fra kommuner, øvrige interessenter og leverandører.

Du kan tilgå de foreløbige versioner af bilagene her:

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2.1 - Kravspecifikation

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 7.2.A - Ydelser og Servicemål

Bilag 7.2.B - Priser og betalingsplan - Driftskontrakt

Deadline for review af udbudsmaterialet var den 28. november 2016 for DUBU-kommuner og øvrige interessenter.

Du kan se spørgsmål tog svar til materialet her

Det er vigtigt at bemærke, at nærværende kravspecifikation ikke er endelig. Kravspecifikationen, der har version 0.5, er stadig under udarbejdelse og vil fravige det endelig udbudsmateriale.

Der er enkelte områder, der mangler at blive uddybet eller beskrevet. Derudover udestår der stadig afklaringer på nogle områder, hvilket kan føre til ændringer i efterfølgende versioner af kravspecifikationen.

Optioner er beskrevet i bilag 11 og dermed ikke en del af dette review. Disse er dog nævnt på overskriftsniveau i bilag 5.

Ved gennemgang af kravspecifikationen, gør vi opmærksom på, at der endnu ikke er taget stilling til de enkelte kravs vægtning i mindstekrav, krav og optioner. Dette vil ske i det endelige udbudsmateriale.

For leverandører

Deadline for review af udbudsmaterialet var den 5. december 2016.

Leverandører er stadig velkomne til at kontakte leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på mail: nko@kombit.dk

Er din kommune endnu ikke tilsluttet DUBU?
Kontakt projektleder Peter Gottlieb, hvis du vil høre mere om tilslutning til DUBU.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0455