Fælles Bibliotekssystem

Med Fælles Bibliotekssystem får kommunerne en tidssvarende løsning, som dækker både skole- og folkebiblioteker.
Fælles Bibliotekssystem
Fælles Bibliotekssystem (FBS)

På opfordring fra og i samarbejde med en lang række kommuner har KOMBIT stået for udbuddet af et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS).

Foreløbigt har 96 kommuner, samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig tilsluttet sig løsningen, som blev rullet ud i de første kommuner i efteråret 2015. Udrulningen fortsætter frem til de sidste kommuner har taget FBS i brug i løbet af 2017.

Oplysninger om lån og lånere

Fælles Bibliotekssystem indeholder oplysninger om lånere, lån, reservationer og økonomiske mellemværender mellem låner og bibliotek. Oplysninger om materialer hentes i DBC’s register Brønden, og ligger ikke gemt i selve løsningen.

FBS erstatter de seks løsninger, der hidtil har eksisteret på området og dækker som noget nyt både folke- og skolebiblioteker.

Det er virksomheden Systematic, der udvikler løsningen, efter at de opkøbte Dantek A/S, som vandt udbuddet af FBS i 2013.

Styret af kommunerne selv

Det var kommunerne selv, der var bannerførere i processen med at sætte gang i planlægning og udvikling af FBS. Således var det også kommunerne selv, der stod for tilslutningsprocessen, og som har været de primære kræfter i udviklingen af kravspecifikationen.

På samme vis er det også kommunerne selv, der beslutter, hvordan løsningen videre skal udvikle sig. I 2016 valgte de tilsluttede kommuner en bestyrelse, der træffer beslutninger om fx videreudvikling og økonomi. 

Færre omkostninger og mere samarbejde

Der er flere fordele ved et nyt bibliotekssystem – blandt andet vil omkostningerne blive mindre fx på grund af brugerstyrede krav og gennemsigtige vilkår. Et nyt brugerstyret, fælles system viderefører endvidere det meget udbredte samarbejde, der i forvejen karakteriserer folkebiblioteksmiljøet og understøtter samarbejde på nye områder.

Nyhedsbreve fra FBS

Fælles Bibliotekssystem udsender en gang om måneden et nyhedsbrev med nyt fra projektet. Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevene kan du tilmelde dig i boksen øverst til højre på denne side.

Nedenfor finder du tidligere nyhedsbreve fra projektet.

Nyhedsbrev fra FBS juni 2017

Nyhedsbrev fra FBS maj 2017

Nyhedsbrev fra FBS april 2017

Nyhedsbrev fra FBS marts 2017

Nyhedsbrev fra FBS februar 2017

Nyhedsbrev fra FBS januar 2017

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497