BBR - Bygnings- og Boligregistret

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.
BBR - Bygnings- og Boligregistret
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR - Bygnings- og Boligregistret - indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler f.eks. beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet.

Data bruges i mange sammenhænge

BBR er webbaseret og bruges især af kommunale medarbejdere. Løsningen bliver løbende opdateret via især byggesagsbehandlinger. BBR-data bruges desuden i en række sammenhænge af blandt andet ejendomsmæglere, kreditinstitutter og mange andre.

Genudbud og ændringer i vente

Den nuværende BBR-løsning er udviklet af KMD. Da den nuværende kontrakt snart udløber, er løsningen blevet genudbudt. Dette udbud blev vundet af Netcompany i sommeren 2015. I forbindelse med dette arbejde sker der en del ændringer i løsningen blandt andet foranstaltet af det fællesoffentlige grunddataprogram. Ikke mindst er adressedelen af BBR blevet udskilt og lagt over i et selvstændigt adresseregister (DAR), så BBR fremover ikke længere er det officielle adresseregister.

Udviklingen af BBR 2.0 går som planlagt, men idriftsættelsen afventer færdiggørelse af replanlægning i Grunddataprogrammet

Aftale om ansvar

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for BBR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til SKAT. KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem SKAT og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af BBR 2.0. Samarbejdet mellem parterne fortsætter omkring vedligeholdelse og videreudvikling.

BBR 2.0 er en del af pakken GD1 i det fællesoffentlige grunddataprogram.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9490